Згода користувача та політика конфіденційності

ДОГОВІР КОРИСТУВАЧА


1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

«Виконавець» –Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ДИДЖИТАЛ», юридична особа, зареєстрована і діє згідно з законодавством України, код ЄДРПОУ 36123396, що є адміністратором (надалі – «Адміністратор») сайту teleportal.ua (надалі – «Сайт») і надає Користувачам доступ до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті.

«Користувач» – будь-яка фізична особа, яка прийняла цей Договір і використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет та Пристрої без стягнення плати з Користувача і незалежно від факту реєстрації Користувача на Сайті.

«Договір Користувача» – дані правила, що регламентують дії Користувача Сайту і визначає порядок і умови предоставлавленія доступу до і використання Контенту, доступного для загального Перегляду і / або прослуховування на Сайті.

«Контент» – аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші результати інтелектуальної діяльності, доступ до перегляду і / або прослуховування яких Виконавець надає Користувачеві за допомогою Сайту без справляння з нього плати. Контент призначений для приватного перегляду. При цьому доступ до такого Контенту надається спільно з рекламними матеріалами (безпосередньо до або після показу Контенту, шляхом переривання демонстрації Контенту рекламою, а також паралельний показ реклами разом з контентом) або без рекламних матеріалів, на розсуд Виконавця.

«Одиниця Контенту» – певний аудіовізуальний твір з Контенту.

«Сайт» – веб-сайт, ідентифікований доменним ім'ям (адресою) http://www.teleportal.ua, власником і Адміністратором якого є Виконавець.

«Пристрій» – будь-який технічний пристрій Користувача, що дозволяє йому здійснити Перегляд і / або прослуховування Контенту в мережі Інтернет на Сайті, в тому числі, але не обмежуючись: електронна обчислювальна машина (персональний комп'ютер, включаючи стаціонарний комп'ютер, ноутбук, нетбук, інтернет-планшет ), стільниковий / мобільний телефон; смартфон; комунікатор (Personal Digital Assistant); ігровий маніпулятор / приставка, set top box приставки та інші аналогічні пристрої; телевізійна приставка, телевізор з функцією підключення до мережі Інтернет (Smart TV), медіаплеєр і ін.

«Зареєстрований Користувач» – Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті, що включає заповнення Користувачем в необхідному обсязі і відправку Виконавцю реєстраційної форми, розміщеної на Сайті, і, в разі відсутності у Виконавця заперечень по реєстрації Користувача, привласнення Користувачеві логіна і пароля для доступу до своєї облікового запису.

«Обліковий запис» – обліковий запис Користувача на Сайті, який включає в себе інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача і авторизації, за допомогою якої Користувач може заповнити свій профіль інформацією про себе, вносити в нього зміни при зміні власних даних і виконувати інші дії, описані в даному Договорі.

«Правовласник» –  юридична або фізичні особа, яка має виключне або невиключне право на використання Контенту і уклала на законних підставах з Виконавцем ліцензійний (субліцензійний) договір про надання Виконавцю права на використання Контенту способами і в обсязі, необхідному і достатньому для надання доступу до його Перегляду і / або прослуховування Користувачам на Сайті.

«Перегляд і/або прослуховування» – реалізований Користувачем доступ до Контенту в мережі Інтернет за допомогою Сайту і Пристрою, протягом якого Користувач має право здійснювати приватний перегляд і / або прослуховування Контенту безпосередньо на Сайті у будь-якому місці (в межах Території) і в будь-який час на власний вибір, за допомогою Пристрою.

«Територія» – територія України, на якій Користувачеві надається доступ до Перегляду і / або прослуховування Контенту або Одиниці Контенту. Перебуваючи на Території, Користувачеві доступний для Перегляду і / або прослуховування той Контент, який відображається Користувачеві на Сайті саме на цій Території. У разі виїзду Користувача за межі Території, Контент може бути недоступний вказаному Користувачеві для Перегляду і / або прослуховування.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору Користувача  є відносини між Виконавцем і Користувачем щодо використання Сайту і Контенту, доступ до Перегляду і / або прослуховування якого надається за допомогою Сайту, а також інших послуг, що надаються за допомогою Сайту.

1.2. Сайт містить Контент, який доступний для Перегляду і / або прослуховування без стягнення з Користувача плати і з супроводом процесу Перегляду і / або прослуховування Контенту рекламою або без супроводу процесу Перегляду і / або прослуховування Контенту рекламою на Сайті.

1.3. Для отримання Користувачем доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту за допомогою Сайту реєстрація Користувача на Сайті не є обов‘язковою.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Даний Договір Користувача (надалі – «Договір») встановлює правила і умови використання Сайту Користувачами, які після реєстрації або без такої отримують доступ до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті, а також можливість користування іншими послугами Сайту з супроводом процесу Перегляду і / або прослуховування Контенту рекламою або без супроводу такого процесу рекламою на Сайті в режимі реального часу за допомогою Сайту на Пристрої.

2.2. Цей Договір в будь-який час може бути змінений Адміністратором без публічного повідомлення про це Користувача. Призначений для Користувача Договір в існуючій редакції вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті. Систематичне ознайомлення з діючою редакцією Договору Користувача є добровільним, але обов'язковим для Користувача.

2.3. Продовження використання Сайту після вступу в силу нової редакції Договору означає підтвердження згоди з ним Користувача і застосування до нього в повному обсязі змін та доповнень у новій редакції.


3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Використання Користувачем Сайту, будь-яких його послуг, Перегляд і / або прослуховування Контенту означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цього Договору, з усіма його змінами і доповненнями, і беззастережне прийняття його умов із зобов'язаннями дотримуватись обов'язків, покладених на Користувача за цим Договором. Факт використання Користувачем Сайту, отримання доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту, користування іншими послугами Сайту і / або реєстрація Користувача на Сайті (створення Облікового запису) є повною і беззастережною згодою з цим Договором, незнання, неознайомлення з умовами якого не звільняє Користувача від зобов'язань, передбачених в Договорі, а також від відповідальності за їх невиконання та / або неналежне виконання. 

У разі незгоди Користувача з будь-якою з умов цього Договору, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Сайту.

3.2. Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватися умов цього Договору та законодавства, що застосовується до цього Договору, а також не порушувати права і законні інтереси Адміністратора, Правовласників і / або третіх осіб.

3.3. Користувач зобов'язується утриматися від здійснення будь-яких дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту і до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті, копіювання Контенту, зокрема, системи територіального обмеження доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту по IP адресу, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик, від несанкціонованого блокування, відключення рекламної інформації на Сайті, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора, Правовласників і / або третіх осіб.

3.4. Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами цього Договору та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Користувачем Сайту після будь-яких змін і / або доповнень Договору означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями.

3.5. Користувача цим підтверджує, що досяг 18-річного віку або іншого віку, встановленого як мінімально дозволеного в Україні для Перегляду відповідного Контенту. Адміністратор серйозно ставиться до захисту інформації про дітей і прагне захищати конфіденційність зазначеної  інформації, тому фізична особа, яка не досягла необхідного віку, зобов'язується утриматися від доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті. В іншому випадку, відповідальність за порушення умов цього пункту Договору фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Адміністратор не несе відповідальності за законність Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті Користувачем / фізичною особою.

3.6. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану їм інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування інформації на Сайті в Обліковому записі Користувача.

3.7. Користувач має право відмовитися від використання Сайту і відмовитися від створеного ним Облікового запису, надіславши Адміністратору на адресу електронної пошти [email protected] зі своєї адреси електронної пошти, зазначеного під час реєстраціі на Сайті, запит на видалення Облікового запису з Сайту. Адміністратор видаляє Обліковий запис такого Користувача протягом 30 (тридцяти) днів після отримання його запиту, що відповідає умовам, зазначеним вище в даному пункті.

3.8. Користувач Сайту має право розміщувати в інтерфейсі сайту рецензії та коментарі щодо Сайту, Контенту, інших послуг, що надаються Користувачеві за допомогою Сайту.

3.9. Користувачеві забороняється розміщувати без попередньої письмової згоди Адміністратора рекламну інформацію в своїх рецензіях і коментарях або використовувати Сайт для рекламування чи іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і / або послуг і / або об'єктів інтелектуальної власності будь-яким іншим, не узгодженим з Адміністратором, способом.

3.10. Користувач зобов'язується в своїх рецензіях і коментарях утримуватися від розміщення інформації в текстовій або будь-якій іншій формі, яка принижує честь і гідність, порушує права і свободи інших користувачів і / або третіх осіб, розпалює міжрелігійну, міжрасову, міжетнічну ворожнечу, містить нецензурну лексику, завідомо неправдиву і ганьбить честь і гідність третіх осіб, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб або будь-яким іншим способом порушує умови цього Договору або чинного законодавства, що застосовується до цього Договору та / або за місцезнаходженням Користувача.

3.11. Користувач несе повну відповідальність за свої дії в зв'язку з розміщенням рецензій та коментарів і зобов'язується врегулювати суперечки, претензії, вимоги третіх осіб, пред'явлених у зв'язку з цим, самостійно і за власний рахунок. У разі залучення Адміністратора до відповідальності за розміщений Користувачем рецензій та коментарів або іншої інформації, Адміністратор має право здійснювати дії щодо встановлення місцезнаходження та розшуку Користувача для залучення такого Користувача як співвідповідача і / або відшкодування завданої шкоди.

3.12. Користувач має право розмістити гіперпосилання (Embed-код) на конкретну Одиницю Контенту, яке дозволяє відобразити медіаплеєр Сайту з можливістю Перегляду і / або прослуховування такої Одиниці Контенту на інших веб-сайтах в мережі Інтернет таким чином, при якому зберігання і доведення Одиниці Контенту до загального відома здійснюється безпосередньо з сервера Адміністратора і розміщення такого гіперпосилання на веб-сайті третьої особи не є наслідком фактичного розміщення примірника Одиниці Контенту на такому сайті. Для розміщення гіперпосилання необхідно скористатися кнопкою «Поділитися». Дане положення Договору поширюється виключно для тих Одиниць Контенту, для яких Адміністратор передбачив наявність такої функціональної можливості. На медіаплеєр, який є частиною Сайту, поширюють свої дії всі вимоги та інші умови, передбачені цим Договором. Будь-яке використання Контенту або Embed-коду, не передбаченого цим Договором, порушує його умови і виключні права Правовласників Контенту або третіх осіб і може спричинити настання відповідальності, передбаченої застосовним до цього Договору законодавством.

3.13. Користувач цим дає свою згоду на отримання інформаційних, в тому числі, рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до Договору, способом, зокрема в інтерфейсі Сайту, в будь-який період часу, а також за адресою електронної пошти Користувача або іншим способом.


4. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

4.1. Адміністратор вживає всі можливі заходи длянадання Користувачеві доступу до Сайту і перешляду і / або прослуховування Контенту, розміщеного на Сайті, в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

4.2. Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження щодо використання Сайту і Перегляду і / або прослуховування Контенту, певних Одиниць Контенту, в тому числі за допомогою системи територіального обмеження доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту за IP-адресами Користувачів, змінювати перелік і інші характеристики Контенту, іншу інформацію, розміщену на Сайті, а також функціональні параметри Сайту, в будь-який час змінювати цей Договір в односторонньому порядку, без будь-якого повідомлення і / або отримання згоди Користувача. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Адміністратором прав згідно з даним пунктом Договору.

4.3. Адміністратор залишає за собою право на свій розсуд незалежно від повідомлення Користувача змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, рецензії та / або коментарі тощо. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачеві такою дією.

4.4. З метою недопущення несанкціонованого доступу до Сайту, розміщеного на ньому Контенту та інших послуг, дестабілізації роботи Сайту і інших дій, що порушують права і законні інтереси Адміністратора і / або правовласників Контенту, Адміністратор має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, застосовному до даного Договору.

4.5. Адміністратор має право передбачити для користувачів Сайту програми лояльності, акції, а також заохочувальні пропозиції, з більш детальною інформацією про які можна ознайомитися на Сайті і / або в Обліковому записі Користувача. Заохочувальні пропозиції, в рамках програми лояльності, можуть бути як від Адміністратора, так і від третіх осіб, при цьому, відповідальність за якість, можливості і наявність заохочувальних пропозицій третіх осіб несуть виключно такі треті особи.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Доступ до Сайту і до Перегляду і / або прослуховування Контенту, інших послуг, надається «В ТОМУ ВИГЛЯДІ, У ЯКОМУ ВІН ІСНУЄ», і Адміністратор не дає Користувачеві ніяких гарантій і запевнень у його відношенні.

5.2. У разі невиконання та / або неналежного виконання умов цього Договору, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, що застосовується до цього Договору. Винна в невиконанні та / або неналежному виконанні своїх зобов'язань за цим Договором Сторона зобов'язана відшкодувати іншій Стороні всі завдані таким невиконанням та / або неналежним виконанням документально підтверджені збитки.

5.3. Адміністратор має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або його окремих послуг, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Користувачем умов цього Договору, чинного законодавства, що застосовується до цього Договору, а також в разі, якщо у Адміністратора є підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності Сайту та / або такими, які можуть привести до порушення прав та законних інтересів Адміністратора і / або Правовласників Контенту, завдати шкоди їх діловій репутації тощо.

5.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може видаляти або переміщати (без попередження) Контент або будь-яку Одиницю Контенту на Сайті, на свій власний розсуд, за будь-якої причини і без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту або будь-якої Одиниці Контенту.

5.5. Адміністратор не несе перед Користувачем відповідальність за зміст Контенту або іншої інформації, розміщеної на Сайті іншими Користувачами або третіми особами. Відповідальність за зміст Контенту повністю несуть його Правовласники.

5.6. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, і за якість рекламованих товарів / послуг.

5.7. Адміністратор не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, технічні неполадки, затримку в обробці або передачі даних, збій ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до Перегляду і /або прослуховання Контенту. Адміністратор не гарантує і не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерно або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністратор не відповідає за відповідність Сайту очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Користувача до Сайту і Контенту, розміщеного на Сайті, і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

5.8. Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, з необережності збитки, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які виникли в зв'язку з використанням Сайту, в тому числі Перегляду і / або прослуховцвання Контенту або використанням інших послуг, що надаються за допомогою Сайту.

5.9. У разі пред'явлення Адміністратору і / або третій особі будь-яких претензій, позовів, а також будь-яких інших вимог, що мають відношення до використання Сайту Користувачем або третьою особою, Користувач зобов'язаний врегулювати вищевказані претензії / позови / вимоги своїми силами і за свій рахунок і компенсувати в повному обсязі всі витрати і збитки, понесені Адміністратором.

5.10. Адміністратор не несе ніякої відповідальності за доступність і зміст веб-сайтів третіх осіб в мережі Інтернет, перехід до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в інтерфейсі Сайту, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням таких веб-сайтів.

5.11. Контент розміщується на Сайті українською і російською мовами – з дубляжем / перекладом / озвученням / субтитрами або без таких на вибір Адміністратора. Користувач приймає і погоджується на Перегляд і / або прослуховування Контенту в тих мовних версіях, що доступна на Сайті.


6. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА І ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА

6.1. Для отримання доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті реєстрація на Сайті не є обов'язковою для Користувача. Після реєстрації Користувача на Сайті, Зареєстрований користувач отримує доступ до свого Облікового запису.

6.2. Реєстрація здійснюється одним із таких способів: шляхом введення Користувачем адреси електронної пошти (логіну) та пароля на Сайті або за допомогою використання Облікового запису Користувача в соціальних мережах, перелік яких надано на сторінці реєстрації Користувача.

6.3. Користувач має право створити кілька Облікових записів, з урахуванням того, що створення більш ніж одного Облікового запису для однієї адреси електронної пошти (логіну) не допускається.

6.4. Наступний вхід в зареєстрований Обліковий запис Зареєстрованого користувача здійснюється шляхом його авторизації.

6.5. Зареєстрований користувач несе відповідальність за безпеку свого Облікового запису на Сайті, включаючи контроль за адресою електронної пошти (логіном), зазначеної в Обліковому записі, збереженням логіна і пароля Користувача, а також за всі дії, вчинені з використанням свого Облікового запису. Зареєстрований користувач зобов'язується негайно повідомити Адміністратора про будь-який випадок несанкціонованого доступу з його логіном та паролем до Облікового запису та / або про будь-яке порушення безпеки третіми особами, використовуючи Форму зворотнього зв'язку, розміщеної на Сайті в розділі Контакти. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, заподіяну в результаті несанкціонованого доступу до Облікового запису Користувача.

6.6. У разі втрати інформації і / або неможливості увійти в свій Обліковий запис, Користувач може її відновити, шляхом введення своєї адреси електронної пошти (логіна), на який буде автоматично відправлено листа з посиланням для відновлення пароля.

6.7. Користувач обізнаний, що для різних країн перелік доступного для Перегляду і / або прослуховування Контенту відрізняється і при отриманні доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту в одній країні перебування, Адміністратор не гарантує доступність (в тому числі на безоплатній основі) даного переліку Контенту в разі, якщо Користувач буде користуватися своїм Обліковим записом в іншій країні перебування.


7. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

7.1. Доступ до Сайту надається з урахуванням технічних вимог, передбачених в цьому Договорі та в інтерфейсі Сайту.

7.2. Користувач підтверджує і погоджується, що доступ до Сайту надається Користувачеві тільки за допомогою Пристроїв і мережі Інтернет. Послуги можуть бути не доступні (мати обмежену функціональність) при використанні Пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Сайту, а також у разі наявності інших обмежень, передбачених Адміністратором.

7.3. Весь Контент, доступ до якого надається на Сайті, захищений технічними засобами захисту (шифрування) від несанкціонованого доступу і / або інших дій, які не дозволені або заборонені згідно з умовами цього Договору або чинного законодавства, що застосовується до цього Договору.

7.4. Користувач розуміє і визнає, що для доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті за допомогою Пристрою необхідно, щоб у Користувача було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє відтворювати Контент.

7.5. Користувач згоден і визнає, що Адміністратор не надає Користувачам послуги зв'язку, які регламентуються діючим законодавством України, і не несе відповідальності за несправності на обладнанні та мережах зв'язку, що належать третім особам і використовуються для надання Користувачам доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті.

7.6. Якість Перегляду Контенту залежить від швидкості роботи мережі Інтернет і інших критеріїв, в т. ч. моделі використовуваного Пристрою. Користувачі визнають і згодні з тим, що швидкість доступу до Сайту і Перегляду і / або прослуховування Котенту в мережі Інтернет може змінюватись в силу завантаженості каналу Користувача трафіком від інших ресурсів або з інших, не залежних від Адміністратора причин. Адміністратор не несе відповідальності за те, що в конкретний час, в конкретному місці Користувач не зміг отримати доступ до Сайту або Перегляду і / або прослуховування Контенту через низьку швидкість доступу.

7.7. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, покупки і технічної наладки відповідних Пристроїв, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, і Адміністратор не несе за ці дії Користувача або третіх осіб відповідальності.

7.8. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або іншій особі, спричинені або пов'язані з використанням Сайту.


8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. Користувач зобов'язується і гарантує вказувати в необхідному для використання Сайту обсязі інформацію, в тому числі і достовірні персональні дані і підтримувати їх в актуальному стані. Користувач усвідомлює і приймає, що надання недостовірної інформації Адміністратору може привести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від адміністратора розірвання даного Договору.

8.2. Адміністратор має право обробляти будь-яку інформацію, що вводиться Користувачем на Сайті або надану Адміністратору іншим шляхом (включаючи IP і MAC адреси Користувача, дані про місцезнаходження Користувача, версію операційної системи і налаштування Пристрою, за допомогою якого Користувач отримує доступ до Сайту і т.п.) . Під обробкою зазначеної інформації (в тому числі персональних даних) розуміється будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення ( оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення даних.

8.3. Адміністратор приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.4. Адміністратор зобов'язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам, розповсюджувати, продавати, відчужувати або іншим способом розпоряджатися без згоди Користувача, крім як для цілей і способами, передбачених цим Договором, за винятком розкриття інформації на вимогу суду і / або правоохоронних органів в межах чинного законодавства відповідної країни.

8.5. Користувач цим приймає і підтверджує, що використовуючи для доступу до Сайту аккаунти реєстрації, передбачені на інших онлайн-сервісах (соціальних мережах, точний перелік яких надано на сторінці реєстрації Користувача, наприклад, Facebook, Twitter, Google+ тощо), він дає згоду на обробку своїх персональних даних як Адміністратором так і таким онлайн-сервісом; в разі надання Користувачеві послуг інтернет-провайдерами, операторами мобільного зв'язку або іншим ресурсом в мережі Інтернет, які (послуги) Користувач використовує для отримання доступу до Сайту, він дає згоду на обробку своїх персональних даних і таким вищезгаданим особам.

8.6. Користувач дає свою згоду на обробку, в тому числі з використанням транскордонної передачі даних, Адміністратором або третіми особами за дорученням Адміністратора персональних даних, наданих Користувачем, зокрема імені, прізвища, псевдоніму, дати народження, e-mail адреси і логіна, статі, віку тощо, в наступних цілях:

8.6.1. для ідентифікації Користувача в рамках використання Сайту;

8.6.2. для забезпечення можливості використання Сайту, надання Користувачеві послуг доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача;

8.6.3. для зв'язку з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, розсилки новин та рекламної інформації про товари, послуги, спеціальні пропозиції;

8.6.4. для обробки запитів і заявок від користувачів Адміністратором або службою підтримки Сайту;

8.6.5. для покращення якості роботи Сайту, зручності його використання;

8.6.6. для персоналізація показу рекламних матеріалів Користувачеві;

8.6.7. для розсилки службових повідомлень (наприклад, для відновлення пароля доступу до Облікового запису Зареєстрованого користувача);

8.6.8. для проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

8.7. Користувач повідомлений і дає свою згоду, що під час транскордонної передачі його персональних даних одержувачі таких даних можуть знаходитися в іноземних державах, що не забезпечують адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних. Адміністратор, при цьому, зобов'язується вжити всіх належних заходів для забезпечення конфіденційності та безпеки будь-яких Персональних даних, переданих на територію будь-яких іноземних держав.

8.8. Згода Користувача на обробку його персональних даних і термін використання персональних даних діє протягом терміну використання Користувачем Сайту і 5 (п'яти) років після закінчення останнього факту доступу Користувача до Сайту, якщо триваліший строк не передбачений чинним законодавством, застосовним до цього Договору.

8.9. У разі, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Користувачеві необхідно направити відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: [email protected] В такому випадку Адміністратор видаляє Обліковий запис Користувача з Сайту і його персональні дані. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

8.10. Користувач дає свою згоду на використання Адміністратором файлів cookies – технології, за якою на Пристрій Користувача, по мережі Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про нього та ідентифікувати його при подальшому використанні Сайту.

8.11. Адміністратор може використовувати файли cookies, у тому числі для:

8.11.1. зберігання облікових даних Користувача, необхідних для автоматичного входу в його аккаунт, без необхідності повторного введення Користувачем таких даних. Також, для збереження налаштувань Користувача за попередніми відвідуванням Сайту (країна, мова тощо), запам'ятовування відповідей на питання, адресовані Користувачам Сайтом (наприклад, стать, вік тощо);

8.11.2. отримання детальних технічних даних про дії Користувача на Сайті, наприклад, відомості про останнє відвідування сторінки, зокрема, відвідуваних сторінок і часу, проведеного на них, обрані фрагменти Сайту, інтервал між клацаннями кнопки миші. Завдяки цьому Адміністратор може визначити найпопулярніші розділи Сайту і поліпшити якість надання їм послуг;

8.11.3. отримання інформації про переглянуті Користувачем рекламно-інформаційні матеріали.

8.12. Для зміни налаштувань файлів cookies Користувач може скористатися налаштуваннями свого браузера.

8.13. При використанні Користувачем різного роду Пристроїв, Адміністратор може отримувати інформацію про Пристрій, включаючи модель, операційну систему, роздільну здатність екрану, унікальний ідентифікатор Пристрою.


9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Всі права на використання Сайту є інтелектуальною власністю Адміністратора, а всі права на Контент, розміщений на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних Правовласників і охороняються відповідно до чинного законодавства України та міжнародно-правових норм. Будь-яке використання Сайту або Контенту, розміщеного на ньому, крім дозволеного цим Договором, або в разі явно вираженої згоди Адміністратора або Правовласників Контенту на таке використання, без попереднього письмового дозволу Адміністратора або Правовласників Контенту категорично заборонено.

9.2. Якщо інше прямо не передбачено в Договорі або вказано Адміністратором, доступ до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті надається Адміністратором виключно для особистого некомерційне використання Користувачами з метою ознайомлення з ним виключно за допомогою Сайту, без права на збереження (в тому числі копіювання / завантаження) зазначеного Контенту в пам'яті Пристроїв Користувачів, а також без права на інше використання Контенту, яка не визначена в цьому Договорі, в тому числі їх продаж, інше відчуження, модифікації ію, публічний показ, публічне виконання, доведення до загального відома, розповсюдження і т.п. За порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора, Правовласників Контенту або третіх осіб Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та міжнародно-правових норм.

9.3. У разі публічного доведення Контенту або іншої інформації, наданої на Сайті, в різного роду розважальних закладах, місцях проведення дозвілля і т.п., організатори такого публічного доведення несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України і самостійно вирішують претензії Правовласників і / або третіх осіб, пов'язаних з таким використанням.


10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Цей Договір знаходиться на Сайті у вільному доступі для Користувача. Діюча редакція Договору доступна за адресою https://teleportal.starlight.digital/agreement 

10.2. До цього Договору застосовується діюче законодавство України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10.3. Цей Договір укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Користувачів з моменту здійснення факту використання Сайту.

10.4. Всі суперечки, розбіжності, вимоги та претензії за цим Договором повинні вирішуватися шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судовому порядку за місцезнаходженням Адміністратора згідно з чинним законодавством, що застосовується до цього Договору.

10.5. Недійсність (нікчемність) або невідповідність в межах чинного законодавства будь-якого з положень цього Договору не впливає на дійсність його інших положень. Якщо будь-яке з положень Договору буде визнано недійсним (нікчемним), Адміністратор на свій розсуд може замінити його іншим положенням, яке буде в найбільшій мірі відповідати змісту заміненого положення, але при цьому бути дійсним.

10.6. Заголовки в Договорі наводяться для зручності і не впливають на тлумачення змісту статей Договору.

10.7. Всі терміни, які в тексті цього Договору пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них в даному Договорі та їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, які використовуються в даному Договорі і не визначені ним, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві, що застосовується до даного Договору. Слова «включаючи» і «в тому числі» мають на увазі також поняття «без обмежень».

10.8. Будь-яке зобов'язання сторони не здійснювати будь-яку дію включає в себе зобов'язання не допускати вчинення такої дії.

10.9. У разі будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо Сайту Користувач може звернутися до Адміністратора шляхом надсилання відповідного листа на юридичну адресу Адміністратора: 03113, Україна, м Київ, вул. Івана Шевцова, 1 або на електронну адресу: [email protected] або по тел .: +38 044 583 01 75.

10.10. У разі подання Користувачем, в тому числі, якщо Користувач є власником авторського права, що порушене, скарги щодо Контенту розміщеного на Сайті, Користувач зобов'язаний надавати документи, які підтверджують підстави для скарги, чітку аргументацію і контактні дані для зв'язку.


Редакція від 01.08.2018