Для перегляду відео - увійдіть
в обліковий запис або зареєструйтесь,
це безкоштовно!
Зареєструйся – буде цікавіше!

Договір користувача та політика конфіденційностіТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

«Адміністратор» – Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ДИДЖИТАЛ», юридична особа, яка зареєстрована і діє згідно з законодавством України, код ЄДРПОУ 36123396, що є адміністратором сайту teleportal.ua (надалі – «Сайт») і надає Користувачам доступ до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті.

«Користувач» – будь-яка фізична особа, яка прийняла цей Договір і використовує Сайт за допомогою мережі Інтернет та Пристроїв незалежно від факту реєстрації Користувача на Сайті.

«Договір» – цей договір Користувача.

«Контент» – аудіовізуальні, музичні твори, фонограми, відеограми, графічні, текстові та інші результати інтелектуальної діяльності, доступ до перегляду і / або прослуховування яких Адміністратор надає Користувачеві за допомогою Сайту без справляння з нього плати. Контент призначений для приватного перегляду. При цьому доступ до такого Контенту надається спільно з рекламними матеріалами (безпосередньо до або після показу Контенту, шляхом переривання демонстрації Контенту рекламою, а також паралельний показ реклами разом з Контентом) або без рекламних матеріалів, на розсуд Адміністратора.

«Одиниця Контенту» – окремий об’єкт права інтелектуальної власності, який входить до Контенту.

«Сайт» – веб-сайт, ідентифікований доменним ім'ям (адресою) http://www.teleportal.ua, власником і адміністратором якого є Адміністратор.

«Пристрій» – будь-який технічний пристрій Користувача, що дозволяє йому здійснити Перегляд і / або прослуховування Контенту в мережі Інтернет на Сайті, в тому числі, але не обмежуючись: електронна обчислювальна машина (персональний комп'ютер, включаючи стаціонарний комп'ютер, ноутбук, нетбук, інтернет-планшет), стільниковий / мобільний телефон; смартфон; комунікатор (Personal Digital Assistant); ігровий маніпулятор / приставка, set top box приставки та інші аналогічні пристрої; телевізійна приставка, телевізор з функцією підключення до мережі Інтернет (Smart TV), медіаплеєр та ін.

«Зареєстрований Користувач» – Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті, яка включає заповнення Користувачем в необхідному обсязі і відправку Адміністратору реєстраційної форми, розміщеної на Сайті, і, в разі відсутності у Адміністратора заперечень по реєстрації Користувача, присвоєння Користувачеві логіна і пароля для доступу до свого облікового запису.

«Обліковий запис» – обліковий запис Користувача на Сайті, який включає в себе інформацію, необхідну для ідентифікації Користувача і авторизації. За допомогою Облікового запису Користувач може заповнювати свій профіль, вносити в нього зміни і виконувати інші дії, описані в цьому Договорі.

«Правовласник» – юридична або фізична особа, яка має виключне або невиключне право на використання Контенту і уклала на законних підставах з Адміністратором ліцензійний (субліцензійний) договір про надання Адміністратору права на використання Контенту способами і в обсязі, необхідному і достатньому для надання доступу до його Перегляду і / або прослуховування Користувачам на Сайті.

«Перегляд і / або прослуховування» – реалізований Користувачем доступ до Контенту в мережі Інтернет за допомогою Сайту і Пристрою, протягом якого Користувач має право здійснювати приватний перегляд і / або прослуховування Контенту безпосередньо на Сайті у будь-якому місці (в межах Території) і в будь-який час на власний вибір, за допомогою Пристрою.

«Територія» – територія, на якій Користувачеві надається доступ до Перегляду і / або прослуховування Контенту або Одиниці Контенту. Перебуваючи на Території, Користувачеві доступний для Перегляду і / або прослуховування той Контент, який відображається Користувачеві на Сайті саме на цій Території. У разі виїзду Користувача за межі Території, Контент може бути недоступний вказаному Користувачеві для Перегляду і / або прослуховування.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього Договору є відносини між Адміністратором і Користувачем щодо використання Сайту і Контенту, доступ до Перегляду і / або прослуховування якого надається за допомогою Сайту, а також інших послуг, що надаються за допомогою Сайту.

1.2. Сайт містить Контент, який доступний для Перегляду і / або прослуховування без стягнення з Користувача плати і з супроводом процесу Перегляду і / або прослуховування Контенту рекламою або без супроводу процесу Перегляду і / або прослуховування Контенту рекламою на Сайті.

1.3. Для отримання Користувачем часткового доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту за допомогою Сайту реєстрація Користувача на Сайті не є обов‘язковою. Зарееєстровані Користувачі отримують можливість використовувати додаткові фунції Сайту.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір встановлює правила і умови використання Сайту Користувачем, який/яка після реєстрації або без такої отримує доступ до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті, а також можливість користування іншими послугами Сайту з супроводом процесу Перегляду і / або прослуховування Контенту рекламою або без супроводу такого процесу рекламою (на розсуд Адміністратора) на Сайті за допомогою Сайту на Пристроях.

2.2. Цей Договір в будь-який час може бути змінений Адміністратором без особистого повідомлення про це Користувача. Договір в чинній редакції вступає в силу з моменту його розміщення на Сайті.

2.3. Користувач зобов'язується ознайомитися з умовами цього Договору та самостійно відстежувати їх зміни. Продовження використання Користувачем Сайту після внесення будь-яких змін і / або доповнень Договору, викладення його в новій редакції означає згоду Користувача з такими змінами та / або доповненнями, новою редакцією Договору.


3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ, ГАРАНТІЇ КОРИСТУВАЧА

3.1. Факт використання Користувачем Сайту, будь-яких його послуг, Перегляд і / або прослуховування Контенту, незалежно від створення Облікового запису, означає беззастережну згоду Користувача з усіма положеннями цього Договору, з усіма його змінами і доповненнями, і беззастережне прийняття його умов і обов'язків, покладених на Користувача за цим Договором.

У разі незгоди Користувача з будь-якою з умов цього Договору, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Сайту.

3.2. Користувач зобов'язується використовувати Сайт тільки в особистих некомерційних цілях, дотримуватися умов цього Договору та законодавства, що застосовується до цього Договору, а також не порушувати права і законні інтереси Адміністратора, Правовласників і / або третіх осіб.

3.3. Користувач зобов'язується утриматися від здійснення будь-яких дій, спрямованих на дестабілізацію роботи Сайту, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сайту і до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті, копіювання Контенту, зокрема, порушення роботи системи територіального обмеження доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту будь-яким способом, а також будь-яких інших дій, спрямованих на зміну функціональних характеристик Сайту, блокування, відключення рекламної інформації на Сайті, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Адміністратора, Правовласників і / або третіх осіб.

3.4. Користувач цим підтверджує, що досяг 16-річного віку або іншого віку, встановленого як мінімально дозволеного в Україні для Перегляду відповідного Контенту. Адміністратор серйозно ставиться до захисту інформації про дітей, їх персональних даних і прагне захищати конфіденційність зазначеної інформації. Відповідальність за дотримання умов цього пункту Договору фізичною особою, яка не досягла необхідного віку, покладається на батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників або інших законних представників відповідно до чинного законодавства України. Адміністратор не несе відповідальності за законність Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті Користувачем / фізичною особою.  Якщо ви є батьками дитини віком до 16 років, і ви вважаєте, що ваша дитина без вашої згоди  створила Обліковий запис, зв'яжіться з нами за адресою [email protected]

3.5. Користувач може в будь-який момент змінити (оновити, доповнити) надану ним для створення Облікового запису інформацію або її частину, скориставшись функцією редагування інформації на Сайті в Обліковому записі Користувача.

3.6. Зареєстрований Користувач має право відмовитися від створеного ним Облікового запису, надіславши Адміністратору на адресу електронної пошти [email protected] зі своєї адреси електронної пошти, зазначеної під час реєстраціі на Сайті або адреси електронної пошти, вказаної для реєстрації у соціальній мережі, запит на видалення Облікового запису з Сайту. Адміністратор видаляє Обліковий запис такого Користувача протягом 30 (тридцяти) днів після отримання його запиту, якщо він відповідає умовам, зазначеним вище в даному пункті.

3.7. Користувач Сайту має право розміщувати в інтерфейсі Сайту рецензії та коментарі щодо Сайту, Контенту, інших послуг, що надаються Користувачеві за допомогою Сайту.

3.8. Користувачеві забороняється розміщувати без попередньої письмової згоди Адміністратора рекламну інформацію в своїх рецензіях і коментарях або використовувати Сайт для рекламування чи іншого стимулювання збуту будь-яких товарів і / або послуг і / або об'єктів інтелектуальної власності будь-яким іншим, не узгодженим з Адміністратором, способом.

3.9. Користувач зобов'язується в своїх рецензіях і коментарях утримуватися від розміщення інформації в текстовій або будь-якій іншій формі, яка принижує честь і гідність, порушує права і свободи інших користувачів і / або третіх осіб, розпалює міжрелігійну, міжрасову, міжетнічну ворожнечу, містить нецензурну лексику, завідомо неправдиву інформацію, ганьбить честь, гідність, ділову репутацію третіх осіб, порушує права інтелектуальної власності третіх осіб або будь-яким іншим способом порушує умови цього Договору або чинного законодавства, що застосовується до цього Договору.

3.10. Користувач несе повну відповідальність за свої дії в зв'язку з розміщенням рецензій та коментарів і зобов'язується врегулювати суперечки, претензії, вимоги третіх осіб, пред'явлені у зв'язку з цим, самостійно і за власний рахунок. У разі залучення Адміністратора до відповідальності за розміщення Користувачем рецензій та коментарів або іншої інформації, Адміністратор має право здійснювати дії щодо встановлення місцезнаходження та розшуку Користувача для залучення такого Користувача як співвідповідача і / або відшкодування завданої шкоди.

3.11. Користувач має право розмістити гіперпосилання (Embed-код) на конкретну Одиницю Контенту, яке дозволяє відобразити медіаплеєр Сайту з можливістю Перегляду і / або прослуховування такої Одиниці Контенту на інших веб-сайтах в мережі Інтернет таким чином, при якому зберігання і доведення Одиниці Контенту до загального відома здійснюється безпосередньо з сервера Адміністратора і розміщення такого гіперпосилання на веб-сайті третьої особи не є наслідком фактичного розміщення примірника Одиниці Контенту на такому сайті. Для розміщення гіперпосилання необхідно скористатися кнопкою «Поділитися». Це положення Договору поширюється виключно на ті Одиниці Контенту, для яких Адміністратор передбачив наявність такої функціональної можливості. На медіаплеєр, який є частиною Сайту, поширюють свої дії всі вимоги та інші умови, передбачені цим Договором. Будь-яке використання Контенту або Embed-коду, не передбаченого цим Договором, порушує його умови і права інтелектуальної власності Правовласників Контенту або третіх осіб і може спричинити настання відповідальності, передбаченої застосовним до цього Договору законодавством.

3.12. Користувач дає свою згоду на отримання інформаційних, в тому числі, рекламних матеріалів, push-повідомлень від Адміністратора будь-яким незабороненим чинним законодавством, застосовним до Договору, способом, зокрема в інтерфейсі Сайту, в будь-який період часу, а також за адресою електронної пошти Користувача або іншим способом.


4. ПРАВА І ГАРАНТІЇ АДМІНІСТРАТОРА

4.1. Адміністратор вживає всі можливі заходи для надання Користувачеві доступу до Сайту і Перегляду і / або прослуховування Контенту, розміщеного на Сайті, в порядку і на умовах, передбачених цим Договором.

4.2. Адміністратор має право встановлювати будь-які обмеження щодо використання Сайту і Перегляду і / або прослуховування Контенту, певних Одиниць Контенту, в тому числі за допомогою системи територіального обмеження доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту за IP-адресами Користувачів, змінювати перелік і інші характеристики Контенту, іншу інформацію, розміщену на Сайті, а також функціональні параметри Сайту, в будь-який час змінювати цей Договір в односторонньому порядку, без будь-якого повідомлення і / або отримання згоди Користувача. Надаючи згоду з цим пунктом, Користувач звільняє Адміністратора від будь-яких видів відшкодувань і компенсацій за реалізацію Адміністратором прав згідно з цим пунктом Договору.

4.3. Адміністратор залишає за собою право на свій розсуд незалежно від повідомлення Користувача змінювати або видаляти будь-які розміщені Користувачем інформаційні матеріали, рецензії та / або коментарі тощо. При цьому Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, які можуть бути заподіяні Користувачеві такою дією.

4.4. З метою недопущення несанкціонованого доступу до Сайту, розміщеного на ньому Контенту та інших послуг, дестабілізації роботи Сайту і інших дій, що порушують права і законні інтереси Адміністратора і / або правовласників Контенту, Адміністратор має право застосовувати будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству, застосовному до даного Договору.

4.5. Адміністратор має право передбачити для Користувачів Сайту програми лояльності, акції, а також заохочувальні пропозиції, з більш детальною інформацією про які можна ознайомитися на Сайті і / або в Обліковому записі Користувача. Заохочувальні пропозиції, в рамках програми лояльності, можуть бути як від Адміністратора, так і від третіх осіб, при цьому, відповідальність за якість, можливості і наявність заохочувальних пропозицій третіх осіб несуть виключно такі треті особи.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1. Доступ до Сайту і до Перегляду і / або прослуховування Контенту, інших послуг, надається «в тому вигляді, в якому він є». Адміністратор не дає Користувачеві ніяких гарантій та/або запевнень стосовно Контенту.

5.2. У разі невиконання та / або неналежного виконання умов цього Договору, Сторона, яка допустила порушення, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства, що застосовується до цього Договору.

5.3. Адміністратор має право в будь-який час на свій розсуд призупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сайту або його окремих послуг, в тому числі, але не виключно, у випадку порушення Користувачем умов цього Договору, чинного законодавства, що застосовується до цього Договору, а також в разі, якщо у Адміністратора є підстави вважати дії Користувача недобросовісними, спрямованими на порушення працездатності Сайту та / або такими, які можуть привести до порушення прав та законних інтересів Адміністратора і / або Правовласників Контенту, завдати шкоди їх правам, діловій репутації тощо.

5.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може видаляти або переміщати (без попередження) Контент або будь-яку Одиницю Контенту на Сайті, на свій власний розсуд, за будь-якої причини і без причини, включаючи без всяких обмежень переміщення або видалення Контенту або будь-якої Одиниці Контенту.

5.5. Адміністратор не несе перед Користувачем відповідальності за зміст Контенту або іншої інформації, розміщеної на Сайті іншими Користувачами або третіми особами. Відповідальність за зміст Контенту повністю несуть його Правовласники.

5.6. Адміністратор не несе відповідальності за зміст, достовірність і точність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, і за якість рекламованих товарів / послуг.

5.7. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які помилки, упущення, переривання, видалення, дефекти, технічні неполадки, затримку в обробці або передачі даних, збій ліній зв'язку, крадіжку, знищення або неправомірний доступ третіх осіб до Перегляду і /або прослуховання Контенту. Адміністратор не гарантує і не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерно або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин. Також Адміністратор не відповідає за відповідність Сайту очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сайту, припинення доступу Користувача до Сайту і Контенту, розміщеного на Сайті, і за замовчуванням не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Користувачеві з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення на будь-якій стороні.

5.8. Адміністратор не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі, непрямі, з необережності збитки, включаючи упущену вигоду, шкоду честі, гідності або ділової репутації, які виникли в зв'язку з використанням Сайту, в тому числі Перегляду і / або прослуховцвання Контенту або використанням інших послуг, що надаються за допомогою Сайту.

5.9. У разі пред'явлення Адміністратору і / або третій особі будь-яких претензій, позовів, а також будь-яких інших вимог, що мають відношення до використання Сайту Користувачем або третьою особою, Користувач зобов'язаний врегулювати вищевказані претензії / позови / вимоги своїми силами і за свій рахунок і компенсувати в повному обсязі всі витрати і збитки, понесені Адміністратором.

5.10. Адміністратор не несе ніякої відповідальності за доступність і зміст веб-сайтів третіх осіб в мережі Інтернет, перехід до яких здійснюється за допомогою гіперпосилань, розміщених в інтерфейсі Сайту, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням таких веб-сайтів.

5.11. Користувач приймає і погоджується на Перегляд і / або прослуховування Контенту в тих мовних версіях, що доступні на Сайті.


6. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА І ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА

6.1.  Після реєстрації Користувача на Сайті, Зареєстрований користувач отримує доступ до свого Облікового запису та додаткових функцій Сайту.

6.2. Реєстрація здійснюється одним із таких способів: шляхом введення Користувачем адреси електронної пошти (логіну) та пароля на Сайті або за допомогою використання облікового запису Користувача в соціальних мережах, перелік яких надано на сторінці реєстрації Користувача.

6.3. Створення більш ніж одного Облікового запису для однієї адреси електронної пошти (логіну) не допускається.

6.4. Наступний вхід в зареєстрований Обліковий запис Зареєстрованого користувача здійснюється шляхом його авторизації.

6.5. Зареєстрований користувач несе відповідальність за безпеку свого Облікового запису на Сайті, включаючи контроль за адресою електронної пошти (логіном), зазначеної в Обліковому записі, збереження логіна і пароля Користувача, а також за всі дії, вчинені з використанням свого Облікового запису. Зареєстрований користувач зобов'язується негайно повідомити Адміністратора про будь-який випадок несанкціонованого доступу з його логіном та паролем до Облікового запису та / або про будь-яке порушення безпеки третіми особами, використовуючи Форму зворотнього зв'язку, розміщену на Сайті в розділі Контакти. Адміністратор не несе відповідальності за шкоду, заподіяну в результаті несанкціонованого доступу до Облікового запису Користувача.

6.6. У разі втрати інформації і / або неможливості увійти в свій Обліковий запис, Користувач може її відновити, шляхом введення своєї адреси електронної пошти (логіна), на який буде автоматично відправлено листа з посиланням для відновлення пароля.

6.7. Користувач обізнаний, що для різних країн перелік доступного для Перегляду і / або прослуховування Контенту відрізняється і при отриманні доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту в одній країні перебування, Адміністратор не гарантує доступність (в тому числі на безоплатній основі) даного переліку Контенту в разі, якщо Користувач буде використовувати Сайт в іншій країні перебування.


7. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

7.1. Користувач підтверджує і погоджується, що доступ до Сайту надається Користувачеві тільки за допомогою Пристроїв і мережі Інтернет. Послуги можуть бути не доступні (мати обмежену функціональність) при використанні Пристроїв, що не відповідають технічним вимогам для використання Сайту, а також у разі наявності інших обмежень, передбачених Адміністратором.

7.2. Користувач розуміє і визнає, що для доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті за допомогою Пристрою необхідно, щоб у Користувача було встановлено відповідне програмне забезпечення, що дозволяє відтворювати Контент.

7.3. Користувач згоден і визнає, що Адміністратор не надає Користувачам послуги зв'язку, які регламентуються діючим законодавством України, і не несе відповідальності за несправності на обладнанні та мережах зв'язку, що належать третім особам і використовуються для надання Користувачам доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті.

7.4. Якість Перегляду Контенту залежить від швидкості роботи мережі Інтернет і інших критеріїв, в т. ч. моделі використовуваного Пристрою. Користувач визнає і погоджується з тим, що швидкість доступу до Сайту і Перегляду і / або прослуховування Котенту в мережі Інтернет може змінюватись в силу завантаженості каналу Користувача трафіком від інших ресурсів або з інших, не залежних від Адміністратора причин. Адміністратор не несе відповідальності за те, що в конкретний час, в конкретному місці Користувач не зміг отримати доступ до Сайту або Перегляду і / або прослуховування Контенту через низьку швидкість доступу.

7.5. Всі питання, що стосуються придбання прав доступу до мережі Інтернет, покупки і технічного налаштування відповідних Пристроїв, вирішуються Користувачем самостійно. Такі питання не підпадають під дію цього Договору, і Адміністратор не несе за ці дії Користувача або третіх осіб відповідальності.

7.6. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які збитки, заподіяні обладнанню або програмному забезпеченню Користувача або іншій особі, спричинені або пов'язані з використанням Сайту.


8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. На свій розсуд, для більшої зручності використання Сайту, Користувач може зареєструватись на Сайті і створити Обліковий запис.  Дані, які надаються Користувачем для створення Облікового запису:

- адреса електронної пошти;

- пароль;

- ім’я;

- псевдонім;

- фото;

- стать

- дата народження


У випадку, якщо доступ до Сайту здійснюється шляхом використання облікового запису у соціальній мережі, Користувач надає згоду на доступ до даних облікового запису у відповідній соціальній мережі та їх використання з вказаною в цьому Договорі метою.


Ця інформація потрібна для подальшої авторизації на Сайті. Ім’я або псевдонім, вказані Користувачем, будуть відображатись у коментарях, які Користувач може залишати на Сайті.

Надана адреса електронної пошти може використовуватись для зв’язку із Користувачем, надсилання повідомлень про новини Сайту, рекламної інформації.

Користувач самостійно несе відповідальність за достовірність наданих персональних даних. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що надання недостовірної інформації Адміністратору для створення Облікового запису може привести, крім іншого, до неотримання актуальної інформації, повідомлень, попереджень від Адміністратора, розірвання даного Договору.


8.2. Під час доступу до Сайту здійснюється автоматичний збір інформації, пов’язаної із таким використанням. Так, кожного разу, коли Користувач відвідує Сайт, встановлюється з'єднання, здійснюється доступ до даних на Сайті і створюється log-файл. Він може містити:


- дату і час доступу до Сайту;

- IP-адресу, з якої здійснювався доступ до Сайту;

- дані або ім'я файлу, до якого ви звернулися на Сайті;
- кількість часу, проведеного на Сайті;
- назву і версію веб-браузера, операційної системи;
- назву веб-сайту,  з якого відбувся перехід на Сайт.

Ця інформація використовується для покращення продуктивності роботи Сайту, з міркувань безпеки,  для забезпечення стабільності роботи Сайту, а також для захисту Сайту від можливих зовнішніх атак. Окрім цього, Адміністратор може здійснювати статистичний аналіз цих даних.

Дані, що зберігаються у log-файлі не дають можливості ідентифікувати особу Користуача. Вони  використовуються лише для вказаних тут цілей і не передаються третім особам.

В залежності від виду Пристрою, Адміністратор може отримувати інформацію про Пристрій, включаючи модель, операційну систему, роздільну здатність екрану, унікальний ідентифікатор Пристрою.


Якщо Користувач здійснює доступ до Сайту за допомогою мобільного Пристрою, Адміністратор також може отримувати інформацію про місцезнаходження такого Пристрою. Ця інформація використовується, щоб встановити з яких географічних регіонів здійснюється доступ до Сайту і мати можливість запропонувати цікавий та актуальний контент. Користувач може обмежити надання інформації про місцезнаходження, скориставшись налаштуваннями служб локації свого мобільного Пристрою.


8.3. Адміністратор приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

8.4. Адміністратор зобов'язується не розкривати інформацію про Користувача третім особам, розповсюджувати, продавати, відчужувати або іншим способом розпоряджатися без згоди Користувача, крім як для цілей і способами, передбаченими цим Договором, за винятком розкриття інформації на вимогу суду і / або правоохоронних органів в межах чинного законодавства відповідної країни.

8.5. Користувач може здійснювати доступ до Сайту за допомогою своїх аккаунтів реєстрації, передбачених на інших онлайн-сервісах (соціальних мережах, точний перелік яких надано на сторінці реєстрації Користувача, наприклад, Facebook, Twitter, Google+ тощо). У цьому випадку він дає згоду на обробку Адміністратором своїх персональних даних, які містить такий онлайн-сервіс; в разі надання Користувачеві послуг інтернет-провайдерами, операторами мобільного зв'язку або іншим ресурсом в мережі Інтернет, які (послуги) Користувач використовує для отримання доступу до Сайту, він дає згоду на обробку своїх персональних даних і таким вищезгаданим особам.

8.6. Користувач дає свою згоду на обробку, в тому числі з використанням транскордонної передачі даних, Адміністратором або третіми особами за дорученням Адміністратора персональних даних, наданих Користувачем в наступних цілях:

8.6.1. для ідентифікації Користувача в рамках використання Сайту;

8.6.2. для забезпечення можливості використання Сайту, надання Користувачеві послуг доступу до Перегляду і / або прослуховування Контенту, а також інформаційного обслуговування Користувача;

8.6.3. для зв'язку з Користувачем, в тому числі надсилання повідомлень, запитів та інформації, що стосуються використання Сайту, розсилки новин та рекламної інформації про товари, послуги, спеціальні пропозиції;

8.6.4. для обробки запитів і заявок від користувачів Адміністратором або службою підтримки Сайту;

8.6.5. для покращення якості роботи Сайту, зручності його використання;

8.6.6. для персоналізації показу рекламних матеріалів Користувачеві;

8.6.7. для розсилки службових повідомлень (наприклад, для відновлення пароля доступу до Облікового запису Зареєстрованого користувача);

8.6.8. для проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.

8.7. Користувач повідомлений і дає свою згоду, що під час транскордонної передачі його персональних даних одержувачі таких даних можуть знаходитися в іноземних державах, що не забезпечують адекватного захисту прав суб'єктів персональних даних.

8.8. Згода Користувача на обробку його персональних даних і термін використання персональних даних діє протягом терміну використання Користувачем Сайту і 5 (п'яти) років після закінчення останнього факту доступу Користувача до Сайту, якщо триваліший строк не передбачений чинним законодавством, застосовним до цього Договору.

8.9. У разі, якщо Користувач вважає за необхідне відкликати свою згоду на обробку його персональних даних, Користувачеві необхідно направити відповідне повідомлення на адресу електронної пошти: [email protected] В такому випадку Адміністратор видаляє Обліковий запис Користувача з Сайту і його персональні дані. Право, передбачене в цьому пункті, може бути обмежене відповідно до вимог чинного законодавства. Зокрема, такі обмеження можуть передбачати обов'язок Сайту зберегти видалену Користувачем інформацію на термін, встановлений чинним законодавством, і передати таку інформацію відповідно до законодавчо встановленої процедури державному органу.

8.10. Користувач дає свою згоду на використання Адміністратором файлів cookies, за допомогою яких на Пристрій Користувача, по мережі Інтернет передаються ідентифікаційні текстові файли, які дозволяють зберігати індивідуальну інформацію про нього та ідентифікувати його при подальшому використанні Сайту.

8.11. Файли cookies, які використовуються на Сайті:

Файли cookies - це невеликі текстові файли, які зберігаються на Пристрої.
Вони використовуються для збирання анонімних даних та статистики використання Користувачем Сайту. Файли cookies допомагають виміряти ефективність Сайту, вдосконалити та налаштувати контент, зробити використання Сайту зручнішим.


Сесійні файли cookies 

Ці файли cookies існують лише протягом сеансу. Вони зникнуть з Пристрою, коли ви вимкнете його або закриєте веб-переглядач.


Постійні файли cookies

Ці файли cookies залишаються на Пристрої навіть після закриття веб-переглядача або вимкнення Пристрою. Вони активуються щоразу, коли Користувач відвідує Сайт і мають унікальний ідентифікатор. Це необхідно для індивідуалізації функціоналу Сайту.


Адміністратор може використовувати файли cookies, у тому числі для:

- зберігання облікових даних Користувача, необхідних для автоматичного входу в його Обліковий запис, без необхідності повторного введення Користувачем таких даних. Також, для збереження налаштувань Користувача за попередніми відвідуванням Сайту (країна, мова тощо), запам'ятовування відповідей на питання, адресовані Користувачам Сайтом (наприклад, стать, вік тощо);

- отримання детальних технічних даних про дії Користувача на Сайті, наприклад, відомості про останнє відвідування сторінки, зокрема, відвідуваних сторінок і часу, проведеного на них, обрані фрагменти Сайту, інтервал між клацаннями кнопки миші. Завдяки цьому Адміністратор може визначити найпопулярніші розділи Сайту і поліпшити якість надання їм послуг;

- отримання інформації про переглянуті Користувачем рекламно-інформаційні матеріали.


Користувач може відмовитись від використання файлів cookie, вибравши відповідні налаштування у своєму веб-переглядачі:

- Для Chrome, будь ласка, відвідайте цю сторінку Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
- Для Internet Explorer, будь ласка, відвідайте цю сторінку Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
- Для Firefox, будь ласка, відвідайте цю сторінку Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-sites-stored
- Для Safari, будь ласка, відвідайте цю сторінку Apple: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=en_US

У випадку відмови від використання файлів cookies, певні функції Сайту можуть стати недоступними Користувачу.

 

На Сайті використовуються інструменти третіх осіб для аналітики та управління рекламою, зокрема: Google Analytics, Менеджер реклами (Google Inc.), Adtelligent DSP, Adtelligent SSP.


Ці інструменти можуть використовувати файли cookie, які можуть збирати таку інформацію:

- IP-адресу,

- назву і версію веб-переглядача, операційної системи;

- про частоту та тривалість використання Користувачем Сайту,

- про контент, який Користувач переглядає,

- з якого сайту було здійснено перехід на Сайт,

- на який сайт Користувач перейшов з Сайту, 

- іншу інформацію, яка надає можливість проаналізувати як використовується Сайт.


Ці дані обробляються відповідними службами аналітики таких третіх осіб для цілей маркетингу, статистики, персоналізації реклами. Інструменти аналізу можуть також передавати ці дані третім особам у випадках, коли це вимагається законом, або якщо такі треті особи є обробниками даних на підставі відповідних договорів із Адміністратором.

На основі аналізу попередніх відвідувань Сайту відбувається, зокрема, показ релевантної реклами.

Детальніше про використання персональних даних компанією Google можна ознайомитись за посиланням: https://policies.google.com/technologies/partner-sites


9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Адміністратору належать всі виключні майнові права інтелектуальної власності на Сайт. Майнові права інтелектуальної власності на Контент належать відповідним Правовласникам. Будь-яке використання Сайту або Контенту, розміщеного на ньому, крім способів, дозволених цим Договором, без попереднього письмового дозволу Адміністратора або Правовласників Контенту категорично заборонено.

9.2. Якщо інше прямо не передбачено в Договорі або вказано Адміністратором, доступ до Перегляду і / або прослуховування Контенту на Сайті надається Адміністратором виключно для особистого некомерційного використання Користувачами з метою ознайомлення з ним виключно за допомогою Сайту, без права на збереження (в тому числі копіювання / завантаження) зазначеного Контенту в пам'яті Пристроїв Користувачів, а також без права на інше використання Контенту, яке не визначене в цьому Договорі, в тому числі продаж, інше відчуження, модифікацію, публічний показ, публічне виконання, доведення до загального відома, розповсюдження і т.п. За порушення прав інтелектуальної власності Адміністратора, Правовласників Контенту або третіх осіб Користувач несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України та міжнародно-правових норм.

9.3. У разі публічного доведення Контенту або іншої інформації, наданої на Сайті, в різного роду розважальних закладах, місцях проведення дозвілля і т.п., організатори такого публічного доведення несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України і самостійно вирішують претензії Правовласників і / або третіх осіб, пов'язаних з таким використанням.


10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Цей Договір знаходиться на Сайті у вільному доступі для Користувача. Діюча редакція Договору доступна за адресою https://teleportal.ua/agreement

10.2. До цього Договору застосовується законодавство України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

10.3. Цей Договір укладається на невизначений термін і поширює свою дію на Користувачів з моменту здійснення факту використання Сайту.

10.4. Всі суперечки, розбіжності, вимоги та претензії за цим Договором повинні вирішуватися шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів, спір підлягає вирішенню в судовому порядку за місцезнаходженням Адміністратора згідно з чинним законодавством, що застосовується до цього Договору.

10.5. Недійсність (нікчемність) або невідповідність в межах чинного законодавства будь-якого з положень цього Договору не впливає на дійсність його інших положень. Якщо будь-яке з положень Договору буде визнано недійсним (нікчемним), Адміністратор на свій розсуд може замінити його іншим положенням, яке буде в найбільшій мірі відповідати змісту заміненого положення, але при цьому бути дійсним.

10.6. Заголовки в Договорі наводяться для зручності і не впливають на тлумачення змісту статей Договору.

10.7. Всі терміни, які в тексті цього Договору пишуться з великої літери, мають ті значення, які наведені для них в даному Договорі та їх значення поширюються на всі словоформи як однини, так і множини. Інші терміни, які використовуються в даному Договорі і не визначені ним, мають такі значення, які визначені в чинному законодавстві, що застосовується до даного Договору. Слова «включаючи» і «в тому числі» мають на увазі також поняття «без обмежень».

10.8. Будь-яке зобов'язання сторони не здійснювати будь-яку дію включає в себе зобов'язання не допускати вчинення такої дії.

10.9. Цей Договір складено українською та російською мовою. У випадку виникнення розбіжностей перевагу матиме текст Договору українською мовою.

10.10. У разі будь-яких питань, повідомлень, пропозицій, скарг щодо Сайту Користувач може звернутися до Адміністратора шляхом надсилання відповідного листа на юридичну адресу Адміністратора: 03113, Україна, м Київ, вул. Івана Шевцова, 1 або на електронну адресу: [email protected] або по тел .: +38 044 583 01 75.

Редакція від 13.08.2019